Eikenprocessierups

De eikenprocessierups kan van half mei tot augustus voor ongemak zorgen. Aanraking met de brandharen kan klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen veroorzaken. Daarom kan jeeikenprocessierups de rupsen beter vermijden.

Voorkomen overlast

Ongemak kan voorkomen worden door ieder contact met rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten te vermijden. Zorg bij bezoek aan (natuur-) gebieden, waar de rupsen voorkomen, voor een goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten.

Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid met water. Of plak plakband op de huid en trek dat er zachtjes af. Dat is de beste manier om de brandhaartjes weg te krijgen.

Melden

De gemeente bestrijdt alleen rupsen in gemeentelijke bomen. Als je in jouw eigen bomen rupsen aantreft, raden zij je aan om contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf in bestrijding.

Zie je een eikenprocessierups in gemeentelijke bomen, dan kan je dit online melden via het meldpunt openbare ruimte

Buurtwachtgroep in onze wijk

De regie op de uitvoering van het veiligheidsplan is de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar ze kunnen het niet alleen. Naast de inzet van de professionele partners hebben ze ook jouw nodig om Soest veilig en leefbaar te maken.

Zo willen we graag ‘Buurtwacht’ onder jouw aandacht brengen: buurtbewoners die via een WhatsApp-groep met elkaar zijn verbonden in hun buurt. Op die manier houden we een oogje in het zeil en melden verdachte situaties snel bij de politie en bij elkaar.

Wil je meer weten over een Buurtwachtgroep in onze wijk en ook meedoen? Kijk dan op de website van Buurtwacht.

Wil je burgerhulpverlener zijn

Apotheek Wolverlei Weegbreestraat

De kans op succesvolle hulpverlening neemt toe naarmate er meer AED’s en burgerhulpverleners zijn. Iedereen die een AED heeft en een bijdrage wil leveren aan de burgerhulpverlening kan zijn/haar AED aanmelden op de site van www.HartslagNu.nl. Als de AED is aangemeld gaat deze AED mee in de alarmering en kan ingezet worden in geval van een reanimatie.

De gemeente heeft geïnvesteerd in een aantal AED’s die in de wijken hangen in Soest en Soesterberg. Deze AED’s hangen in buitenkasten in de openbare ruimte en zijn 24/7 beschikbaar. De AED’s hebben een wijkfunctie en zijn dusdanig over de gemeente verspreid dat in principe binnen zes minuten hulp verleend kan worden. Naast gemeentelijke AED’s hebben ook enkele burgers en bedrijven hun AED’s aangemeld bij het systeem van HartslagNu. In geval van een melding kunnen deze AED’s ook ingezet worden voor hulpverlening.

Voor een snelle hulpverlening is het ook belangrijk dat er voldoende burgerhulpverleners zijn die ingezet kunnen worden. Samen met de plaatselijke EHBO-vereniging probeert de gemeente Soest zoveel mogelijk burgerhulpverleners te werven die meedoen aan het systeem van HartslagNu.

Ook burgerhulpverlener worden of AED aanmelden?

Wil je ook burgerhulpverlener worden? Dan kan je zich hiervoor aanmelden via www.hartslagnu.nl. Inmiddels hebben 450 mensen zich al aangemeld als burgerhulpverlener in Soest. Als je een AED hebt die je beschikbaar wilt stellen om gebruikt te mogen worden voor het verlenen van hulp, dan kan je deze AED aanmelden via www.hartslagnu.nl.

Melding openbare ruimte

Is er iets kapot bij u in de buurt in de openbare ruimte? Een stoeptegel, een stoplicht, een bankje? Ziet u rondslingerend afval of heeft u overlast van een struik of boom? Meld het de gemeente meteen.

Ernstige problemen lossen ze snel op. Minder dringende zaken plannen ze in.

Wat kan je hun melden
Je kan een melding doen over:

asfalt-, klinker- en onverharde wegen
graffiti
overlast
overlast bomen en struiken
pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
stoplichten, verkeersborden en -tekens
straatmeubilair zoals zitbanken
verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen
voetpaden en fietspaden
zwerfafval en overvolle prullenbakken
dode dieren zoals duiven en eenden
vissterfte
Hier valt buiten:

Melding kapotte straatverlichting
Melding overtreding milieuregels (bijvoorbeeld geluid- of stankoverlast)
Melding gewonde en verdwaalde huisdieren

Halloween 2018

Traditioneel wordt Halloween vooral gevierd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Inmiddels heeft het feest ook sterk aan populariteit gewonnen in andere delen van de wereld. Waaronder Nederland.

halloween 2018

 

 

Nieuwe lampjes

Wat een hoop licht :-)… vandaag nieuwe lampjes op de Amnestylaan.
amnestylaan verlichting

Bewust Wonen Soest

bewust wonen soestPlezierig wonen wil iedereen, jong en oud. Een plek waar je zich thuis en op jouw gemak voelt. Nu, en in de toekomst! Comfortabel, veilig en duurzaam wonen: vaak is er meer mogelijk dan je denkt. Van slimme handigheidjes tot meer ingrijpende veranderingen. Voor direct resultaat, maar ook om voorbereid te zijn op de toekomst.

Zij laten je hier zien wat je zelf kan doen in en rond jouw woning, zodat je comfortabel, veilig en duurzaam kan wonen.

Laat u inspireren!

Gefeliciteerd en huisje verkopen

Van harte gefeliciteerd natuurlijk en hier een linkje voor als je dit huisje wilt kopen Huisje kopen?

Sneeuw buurtwacht

Sneeuwpret

Happy Halloween 2017

31 Oktober Halloween op de Amnestylaan. Elk jaar weer een succes.

Stuur gerust je foto’s op.