Onze straatnaam

Amnesty International

is een vereniging die de naleving van de mensenrechten, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de standaard minimumregels voor de behandeling van gevangenen, op 10 december 1948 door de Verenigde Naties ondertekend, beoogt. Op 10 december 1977, uitgerekend op de verjaardag van de Verklaring, ontving Amnesty International de Nobelprijs voor de Vrede.