januari, 2019

u bekijkt nu via maand

 

Wil je burgerhulpverlener zijn

Apotheek Wolverlei Weegbreestraat

De kans op succesvolle hulpverlening neemt toe naarmate er meer AED’s en burgerhulpverleners zijn. Iedereen die een AED heeft en een bijdrage wil leveren aan de burgerhulpverlening kan zijn/haar AED aanmelden op de site van www.HartslagNu.nl. Als de AED is aangemeld gaat deze AED mee in de alarmering en kan ingezet worden in geval van een reanimatie.

De gemeente heeft geïnvesteerd in een aantal AED’s die in de wijken hangen in Soest en Soesterberg. Deze AED’s hangen in buitenkasten in de openbare ruimte en zijn 24/7 beschikbaar. De AED’s hebben een wijkfunctie en zijn dusdanig over de gemeente verspreid dat in principe binnen zes minuten hulp verleend kan worden. Naast gemeentelijke AED’s hebben ook enkele burgers en bedrijven hun AED’s aangemeld bij het systeem van HartslagNu. In geval van een melding kunnen deze AED’s ook ingezet worden voor hulpverlening.

Voor een snelle hulpverlening is het ook belangrijk dat er voldoende burgerhulpverleners zijn die ingezet kunnen worden. Samen met de plaatselijke EHBO-vereniging probeert de gemeente Soest zoveel mogelijk burgerhulpverleners te werven die meedoen aan het systeem van HartslagNu.

Ook burgerhulpverlener worden of AED aanmelden?

Wil je ook burgerhulpverlener worden? Dan kan je zich hiervoor aanmelden via www.hartslagnu.nl. Inmiddels hebben 450 mensen zich al aangemeld als burgerhulpverlener in Soest. Als je een AED hebt die je beschikbaar wilt stellen om gebruikt te mogen worden voor het verlenen van hulp, dan kan je deze AED aanmelden via www.hartslagnu.nl.

Melding openbare ruimte

Is er iets kapot bij u in de buurt in de openbare ruimte? Een stoeptegel, een stoplicht, een bankje? Ziet u rondslingerend afval of heeft u overlast van een struik of boom? Meld het de gemeente meteen.

Ernstige problemen lossen ze snel op. Minder dringende zaken plannen ze in.

Wat kan je hun melden
Je kan een melding doen over:

asfalt-, klinker- en onverharde wegen
graffiti
overlast
overlast bomen en struiken
pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
stoplichten, verkeersborden en -tekens
straatmeubilair zoals zitbanken
verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen
voetpaden en fietspaden
zwerfafval en overvolle prullenbakken
dode dieren zoals duiven en eenden
vissterfte
Hier valt buiten:

Melding kapotte straatverlichting
Melding overtreding milieuregels (bijvoorbeeld geluid- of stankoverlast)
Melding gewonde en verdwaalde huisdieren