november, 2014

u bekijkt nu via maand

 

Signalerings Teams, dat u het weet.

politieDe aanpak van de criminaliteit in een wijk is niet alleen een zaak van de politie, ook wijkbewoners kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Zij weten vaak het best wat er speelt in hun omgeving.

Een signaleringsteam is een actieve vorm van buurtpreventie, waarbij de leden van het team voornamelijk ’s avonds laat en/of in het begin van de nacht in hun wijk op straat aanwezig zijn en een ronde maken door de wijk. Zij letten daarbij op ongewone of verdachte zaken en geven dat dan door aan de politie, waarmee zij in verbinding staan. Indien nodig worden ook wijkbewoners gewaarschuwd als er bij hun huis iets vreemds aan de hand is, zoals openstaande ramen of deuren of een auto die niet afgesloten is.

Ook de politie surveilleert door de wijken, maar de politie kan niet overal zijn, en daarom is in de wijken aanvulling door een signaleringsteam gewenst. De wijkbewoners weten zelf het beste wat wel en niet gewoon is in hun buurt en daar zit dan ook de kracht van een signaleringsteam in de wijk. De leden van een signaleringsteam lopen voor hun eigen veiligheid altijd met een paar personen tegelijk. Zij hoeven niet in te grijpen of te arresteren, het belangrijkste is om goed om zich heen te kijken en verdachte omstandigheden door te bellen naar de politie. Het heet niet voor niets een signaleringsteam. Door speciale verbindingslijnen met de politie kunnen de politieagenten die al in de omgeving zijn met behulp van de informatie van het signaleringsteam snel ter plaatse zijn en gericht ingrijpen. Daarnaast heeft het rondlopen van een signaleringsteam ook een preventieve werking vooral bij het verminderen of voorkomen van overlast.

In enige andere plaatsen als Maarssenbroek en ook in wijken van Maarssen-Dorp bestaan signaleringsteams en dragen zij wezenlijk bij aan het vergroten van de veiligheid in hun wijk en aan het verminderen van overlast. Dit is aanleiding voor gemeente en politie om samen met het WBT een pilot project te starten in Soest-Zuid. Mocht dit project slagen dan zal het aantal signaleringsteams uitgebreid worden naar andere wijken in Soest.

In Soesterberg is inmiddels ook een signaleringsteam aktief. In Smitsveen loopt momenteel een onderzoek naar de haalbaarheid.

 

Was weer spannend in de straat

image image image image